Tüketici Köşesi Tüketici Köşesi: Hac ya da Umre hizmetinden memnun kalmayanlar, hizmet bedelini iade alabilecekler

9 Temmuz 2013 Salı

Hac ya da Umre hizmetinden memnun kalmayanlar, hizmet bedelini iade alabilecekler

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti hacı adayının müracaatı üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ayıplı hizmeti nedeniyle haksız buldu. Kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu tahmin ediyoruz. Bundan sonra emsal niteliğindeki bu karar sayesinde hizmetten memnun kalmayanlar Hac ya da Umre hizmeti için ödedikleri bedeli iade alabilecekler.

İşte Ankara Etimesgut Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında verdiği emsal karar:
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

KARAR TARİHİ: 24.06.2013
KARAR NO : 38 

KARAR

BAŞKAN
Cumali ATİLLA
Kaymakam
ÜYE
Refik GÜRBÜZ
Belediye
ÜYE
Mehmet KARABIYIK
Baro
ÜYE
Musa PİRECİ
ATO
ÜYE
Yalçın YILANCI
Tüketici Hakları Der.


RAPORTÖR: F.AKBULUT

TÜKETİCİNİN ADI VE SOYADI: Mehmet KAYHAN - (T.C. :.....................)

TÜKETİCİNİN ADRESİ: Erler Mah. Dumlupınar Bulv. ..... Etimesgut/ANKARA

ŞİKAYET EDİLEN: T.C.BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ADRESİ: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No:147/A Çankaya/ANKARA
ŞİKAYET KONUSU: Ayıplı Hizmet
ŞİKAYET TARİHİ: 02.01.2013

OLAYIN ÖZETİ : Tüketici 2012 yılında T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığına Suudi Arabistan Krallığınca tanınan kontenjan dışında, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi kontenjan dahilinde aldığı özel hac vizesi ile 2012 yılında 365 ABD doları karşılığı verilen beşli formu T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından satın aldığını belirtmiştir. Suudi Arabistan'a ait uçakla giderek hiçbir şirkete bağlı olmadan hac vazifesini yerine getirerek 08.11.2012 tarihinde Ankara'ya dönüş yaptığını, ancak Diyanet İşleri Başkanlığından 365 dolar karşılığı verilen beşli formu Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından almasına rağmen sunulması gerekli hizmetleri talep etmesine karşın bu hizmetlerden olan Suudi Arabistan Cidde Havalimanından Mekke'ye otobüs ile gidiş ile Mekke'den Medine'ye gidiş hizmetini içeren iki kuponu kullandığını belirtmiştir. Kalan üç kuponu 13.11.2012 tarihli dilekçesine ekleyerek ilgili kuruma iletmiş ancak beş sayfanın eksiksiz olarak ibrazının istemiyle reddetmesi ve akabindeki sözlü görüşmelerinde Cidde Havalimanında Suudi Arabistan yetkililerince alman ilk kupondan sonra bu paranın Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığınca Suudi Arabistan Krallığına ödenildiği gerekçesiyle ödenemeyeceği tarafına bildirilmiş olup ancak ödeme yapılmaması sebebiyle hakem heyetimize başvurarak kullanmadığı üç adet kupon örnekleri ile bedelden indirim talebinin kabul edilerek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak üzere 250 ABD Dolarının iadesini talep etmiştir.

ŞiKAYET EDİLENİN SAV.ÖZETİ : İlgili kurum 28.01.2013 tarihli ve 38 sayılı savunma yazımıza yazılı ve sözlü cevap vererek; Müşteki, Mehmet Kayhan'ında arasında bulunduğu 29 kişilik grup kendi imkanları ile hac vizesi aldıklarını, Başkanlıkları ve herhangi bir acentaya tabi olmadan hacca gideceklerini, her türlü sorumluluğun kendilerine ait olmak üzere Başkanlığın Beşli Form ile Hac Kimlik Kartı düzenlenmesini talep etmeleri üzerine, söz konusu belgelerin hazırlandığını, Mehmet Kayhan, 13.11.2012 tarihli dilekçesi ile Başkanlığa müracaat ettiğini, başkanlığın tanzim edilen Beşli formu kullanmadığını, 251 USD Beşli Form bedeli ile 114 USD iadesini talep etmiş; müştekinin dilekçesi eki fotokopi olan formların eksik olduğu, çek bedelli olan formların, beş sayfanın tam ve asıllarını Başkanlığa ibraz etmesi halinde kendisine gerekli iade yapılacağının ifade edildiğini belirtmiştir. Müşteki, beşli formlardan bazılarım kullanması sebebi ile tamamını Başkanlığa teslim etmediği, hangi hizmetlerden yararlanamadığını da ispat edemediğini 251 USD karşılığı alması gereken hizmetlerden yaralandığı sonucunun çıktığını beyan ederek söz konusu ücretin ödenmesinin mümkün olmadığını heyetimize sunmuştu.

İNCELEME VE GEREKÇE : Uyuşmazlık konusunun 4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı Yasanın 22. Maddesi hükümlerine göre Tüketici Hakem Heyetinin görev, yetki ve çalışma alanında olduğu görülmüştür. Dosya üzerinde yapılan incelemede; TKHK'nun 4/A. Maddesi "Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydalan azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir." Hükümleri gereği; tüketicinin 365 ABD doları karşılığı beşli form ile bazı hac hizmetlerinin temini için Diyanet İşleri Başkanlığının maktu sözleşme kapsamında hizmeti satın aldığı, hizmetin ifasında ayıplı hizmet sunulduğu tespit edilmiştir.

KARAR 
1- Dilekçenin görüşülrnesinin Kabulüne; 
2- 4822 Sayılı kanunla değişik 4077 sayılı TKHK' nın 4/A maddesi hükümleri gereği; tüketici beşli form ile sağlanan hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı veya özel bir fırmanın organizasyonunda olmaması nedeniyle alamamıştır, oysa ki Beşli Form Türk Hacı adaylarına verilecek hizmetler için bedeli peşin ödenmiş hizmet karşılığı yetkililerce verilen kupondur. Hizmetin eksik alındığı sabit olduğundan tüketicinin talebinin Kabulüne, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak üzere (251USD/5=50,2*3=150,6 USD) 150,6 USD bedelin ilgili kurum tarafından tüketiciye iade edilmesine, 
3- Tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz yolları açık olmak kaydıyla, 4822 Sayılı Kanunla değişik 4077.Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22. maddesi uyarınca katılanların oybirliğiyle karar verildi. 24.06.2013 Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan itiraz Ankara 8. Tüketici Mahkemesi tarafından esastan reddedilmiştir. Haberin ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda.

Diyanet Ayıplı Hac ve Umre Hizmetleri Nedeniyle Aldığı Ücretleri Geri İade Edecek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Ücretsiz firma rehberi