Tüketici Köşesi Tüketici Köşesi: Bosch bulaşık makinesi şikayeti

27 Ağustos 2013 Salı

Bosch bulaşık makinesi şikayeti

27/10/2012 tarihinde monte edilen BOSCH marka bulaşık makinemiz 1 senesini doldurmadan 6 kez servise aynı arızadan dolayı gitti. Hiçbir çözüm üretilemedi. 5 inci arızadan sonra tüketici hakları kanuna göre değişim yapılması gerekmekte. Fakat bu BOSCH için geçerli değilmiş evliliğimizin ilk senesinde BOSCH kabusumuz oldu. Çalışan insanlar olarak bulaşık makinesi takdir edersiniz ki çok önemli. Servis kalitesi sıfır, satın alımdan sonraki en kalitesiz hizmeti BOSCH markasından aldım. Mağdur durumda kalmamız hiç bir şey ifade etmediği gibi çağrı merkezinden telefonları suratımıza kapatmalara kadar BOSCH paramızın bereketini verdi. Tek çaremiz tüketici hakları mahkemesi kaldı.

Zeynel Abidin ARSLAN


Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik - Madde 14
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) (Değişik bent: 24/04/2011 - 27914 S. R.G. Yön./8. md.) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.

Yukarıdaki madde gereğince siz haklılığınızı kanıtlayabilir ve iade talep edebilirsiniz. Talebinizi karşı taraf geri çeviremez. 1191,52 TL'ye kadar olan tutarlar için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları bağlayıcıdır. Bu tutarın üstünde miktarlar için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları kuvvetli delil niteliğinde olup, Tüketici Mahkemesi kararları esastır.

1 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Ücretsiz firma rehberi